ÚRADNÁ SPRÁVA č. 7 / 2018 – 2019

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

1.Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie VV sa uskutoční dňa 24.09.2018 o 17,oo hod.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

VII.liga–dospelí-ObFZ SE

6.kolo Smrdáky – Rovensko, ŠTK nariaďuje stretnutie odohrať 9.9.2018 t.j. v nedeľu o 13:30 hod.

IV.liga-žiaci-U15-ObFZ SE, skupina A

1.kolo Sobotište – Kunov, stretnutie sa odohrá dňa 3.9.2018 o 17:00 hod .

IV.liga-žiaci-U15-ObFZ SE, skupina B

1.kolo B.Mikuláš – Kopčany, stretnutie sa odohrá dňa 4.9.2018 o 17:30 hod .

1.kolo Čáry – Moravský Ján, stretnutie sa odohrá o 15:00 hod

2.kolo Čáry – Šaštín, stretnutie sa odohrá o 15:00 hod.

4.kolo Čáry – Unín, ŠTK nariaďuje stretnutie odohrať dňa 22.9.2018 o 15:00 hod.

11.kolo Mokrý Háj – Mor.Sv.Ján, stretnutie sa po dohode oddielov odohrá dňa 12.9.2018 t.j. v stredu o 16:30 hod.

IV.liga-MLŽ-U13-ObFZ SE

1 kolo TJ Kunov - Slovan Šaštín, stretnutie sa odohrá dňa 13.09.2018 t.j. vo štvrtok o 17:00 hod

2 kolo TJ Kunov - TJ Rovensko, stretnutie sa odohrá dňa 20.09.2018  t.j. vo štvrtok o 17:00 hod

6 kolo TJ Kunov - TJ Sokol B.Mikuláš, stretnutie sa odohrá dňa 25.10.2018 t.j. vo štvrtok o 16:00 hod.

Prípravka -U11-MO ObFZ SE, skupina A

10.kolo Kunov – Lakšárska Nová Ves, stretnutie sa odohrá dňa 11.9.2018 o 16:00 hod.

1.kolo Slovan Šaštín – Kunov, stretnutie sa po dohode oddielov odohrá dňa 19.9.2018 o 17:30 hod

Prípravka -U11-MO ObFZ SE, skupina B

1.kolo Čáry – Moravský Ján, stretnutie sa odohrá o 13:30 hod

2.kolo Čáry – Kúty „A“ , stretnutie sa odohrá o 13:30 hod .

4.kolo Čáry – Gbely , stretnutie sa odohrá o 13:30 hod.

5.kolo Gbely – Kúty A, stretnutie sa odohrá dňa 30.9.2018 t.j. v nedeľu o 10:00 hod

7.kolo Gbely – Moravský Ján, stretnutie sa odohrá 14.10.2018 t.j. v nedeľu o 10:00 hod.

Prípravka -U11-MO ObFZ SE, skupina C

4.kolo Holíč A – Unín, stretnutie sa odohrá o 10:00 hod.

4.kolo Holíč B – Petrova Ves, stretnutie sa odohrá o 12:00 hod.

Prípravka -U9-MO ObFZ SE

5.kolo Petrova Ves – Gbely, stretnutie sa po dohode oddielov odohrá dňa 28.9.2018 t.j. v piatok o 16:00 hod.

6.kolo Gbely – Kúty, stretnutie sa odohrá dňa 6.10.2018 o 12:00 hod.

1.kolo Slovan Šaštín – Unín, zmena poradia, stretnutie sa po dohode oddielov odohrá dňa 2.9. o 14:30 hod v Uníne.

2.kolo Unín- Petrova Ves . stretnutie sa odohrá o 14:30 hod

5.kolo Unín – Skalica, stretnutie sa odohrá o 14:00 hod.

7.kolo Unín- Gbely, stretnutie sa odohrá o 13:30 hod.

9.kolo Unín- Hlboké, stretnutie sa odohrá o 12:30 hod

Oznamy pre kluby

1.1 Žiadosti resp. požiadavky týkajúce sa ŠTK ObFZ Senica posielajte na e-mailové adresy

Predseda ŠTK predsedastksenica@gmail.comČlen ŠTK  jan.ciganek@stuba.sk

Tajomník  jan.lapos@centrum.sk

1.2V prípade žiadosti o zmeny hracieho dňa, hracej plochy resp. hracieho času zadajte žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia cez ISSF.

1.3Oznam pre ISSF manažérov družstiev, súťaží ObFZ Senica

Všetky horeuvedené požiadavky na zmeny sú zapracované do ISSF, ak  žiadate o zmenu hracieho dňa, hracieho času alebo hracieho miesta prosím rešpektujte bod 1.2 tejto ÚS, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka.

1.4Ak nie je na stretnutie delegovaný R alebo sa na stretnutie nedostaví ani po čakacej lehote, stretnutie sa odohrá, rozhodovať bude laik a domáci a hosťujúci oddiel prostredníctvom svojho ISSF resp. tímového manažéra zabezpečí všetky potrebné informácie – strelci gólov, napomínaní a vylúčení hráči a tieto informácie zapíše v ISSF v podaní na Komisiu – ŠTK ObFZ.

1.5. ŠTK pri kontrole žiadostí spoločných družstiev pre súťažný ročník 2018/2019 zistila nasledovné nedostatky - spoločné družstvá Prípravka U – 11    Koválov- Smrdáky a Žiaci U – 15  Čáry – Smolinské žiada o predloženie súpisiek ku schváleniu v termíne do 4.9.2018.

1,6  ŠTK upozorňuje tie kluby, ktoré majú v jednej súťaži viacero družstiev aby predložili po prvom kole t.j. do 4.9.2018 Súpisku družstiev Jedná sa o kluby Holíč  a Kúty v súťaži prípraviek  U 11.

Nedostatky v Zápisoch o stretnutí

4 kolo llTr. dospelí Sekule - Štefanov chýba tréner domácich

ŠTK upozorňuje , že v RS je presne popísaný postup ak družstvo nemá v Zápise uvedeného trénera, či už z dôvodu neplatnej kvalifikácie alebo pri zmene trénera. V prípade opakovaných nedostatkov bude ŠTK za chyby v Zápisoch odstupovať jednotlivé družstvá na DK ObFZ.

Voči rozhodnutiam ŠTK ObFZ Senica je možné sa odvolať v zmysle SP čl 87.

Nasledujúce Zasadnutie sa uskutoční dňa  5.9.2018.

Jozef  Rosa v.r., predseda ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu ( 16 roční a starší, muži, ženy ), aby sa prihlásili priamo predsedovi KR, Marián Bašnár, tel.:0905 795 284.

1.Ospravedlnenie zasielajte na uvedené e-mailové adresy

Rozhodcovia – marianbasnar@gmail.com , peto.tokos.88@gmail.com , miroslavlinet371@gmail.com

Delegáti – marianbasnar@gmail.com , feropatka@gmail.com

Ospravedlnenie zasielajte najneskôr 7 dní pred MFS !

2. Ospravedlnení R :

Streda 29.08.2018 : Ryčovský L., Otočka J., Polakovič B., Lapoš J., Thao T.D.,

Sobota 01.09.2018 : Otočka Jozef, Srnec R., Tubl M.

Sobota a nedeľa 01.-02.09.2018 : Thao, Smaženka P., Mesíček L., Matúš F.,

Ryčovský L. – celá jeseň 2018

3. Upozornenie R :

KR dôrazne uporňuje R a AR o dôsledné dodržiavanie RS 2018/2019, písm.B, čl.11h na str. 12 !

4. Odstúpenie R na DK :

KR odstupuje R Mesíček Lukáš na DK s návrhom na pokarhanie, na základe správy DPR – MFS VI.ligy, 4.kola, OŠK Rohov – TJ Chvojničan Radošovce.

KR odstupuje R Hušek Ján na DK s návrhom na pokarhanie, na základe správy DPR – MFS VI.ligy, 4.kola, FK Borský Svätý Jur – TJ Slovan Šaštín-Stráže.

5. Pochvala R :

KR berie na vedomie pochvalu od TJ Družstevník Unín na R Matúš František, AR Tubl Milan, v MFS VII.ligy dospelí, 4.kola, TJ Unín – TJ Kunov.

KR berie na vedomie pochvalu od TJ Baník Čáry na R Šefčík Martin  MFS VII.ligy dospelí, 4.kola,Kúty – Čáry.

6. Oznamy :

KR upozorňuje FK Borský Sv. Jur, že od jarnej časti súťažného ročníka 2018/19 budú svoje domáce majstrovské stretnutia hrávať mimo UHČ, z dôvodu neaktívneho rozhodcu spadajúceho pod FK.

KR dôrazne upozorňuje R a DS na odborný popis pri udeľovaní osobných trestov podľa platných PF   ( ŽK, ŽK/ČK ), v prrípade opakovaných nedostatkov budete riešení v Zmysle zásad pre činnosť R.

KR oznamuje R a DS na povinnosť sledovať ÚS KR, ŠTK, DK, ktoré budú uverejnené  vždy v piatok do 12:00 hod www.obfzsenica.sk a taktiež oznamuje, že Obsadenie rozhodcov a delegátov na najbližšie kolo v týždni bude uverejnené vždy v stredu po zasadnutí KR, prípadné zmeny budú uverejnené najneskôr v piatok do 16:00 hod (žltou farbou označ.), po 16:00 hod oznámené telefonicky/sms.

V prípade kolízie stretnutí ISSF v jeden hrací deň a hodinu včas informujte p. Tokoša Petra 0903 915 614 alebo p. Lineta Miroslava 0908 521 170.

KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DZ a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia.

Marián Bašnár, predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :

U35 Erik Vávra 1260992, TJ Chvojničan Radošovce  MO dosp. Vylúčený za HNS –sotenie  do  súpera nadmernou silou v prerušenej hre podľa DP čl.49/1a.DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa DP čl.49/2a  od 26.08.2018

U36 Dominik Patka 1230979, FC Družstevník Rybky  MO dosp. Vylúčený za HNS –stiahnutie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti pred  PÚ podľa DP čl.45/1. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 ssN, podľa DP čl.45/2a  od 26.08.2018

U37 Marek Včelka 1196468, FC Družstevník Sobotište MO dosp. Vylúčený za HNS –hanlivé a urážlivé výroky voči R podľa DP čl.48/1c DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa DP čl.48/2b  od 26.08.2018

U44 Richard Neúročný 1298459, TJ Kopčany  MO dosp. Vylúčený za HNS –podrazenie súpera vykonané nadmernou silou v neprerušenej hre podľa DP čl.49/1a. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa DP čl.49/2a  od 30.08.2018

U45 Alexander Maxian 1250997, FK Borský Svätý Jur MO dosp. Vylúčený za HNS –sotenie súpera nadmernou silou v prerušenej hre podľa DP čl.49/1a. DS– pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa DP čl.49/2a  od 30.08.2018

U46 Radoslav Römer 1311711, TJ Kopčany  MO dor. Vylúčený za HNS –udretie súpera päsťou do oblasti tváre po skončení stretnutia  podľa DP čl.49/1b.DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa DP čl.49/2b  od 30.08.2018

Vylúčený po 2xŽK.Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športuna 1 súťažné stretnutie , podľa čl.9/2b2 a čl.37/3DP:

U38 Rastislav  Tuma 1208148, TJ Slovan Šaštín - Stráže  MO dosp od 26.08.2018

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie, podľa DP čl.41/1,2,3,4

U39 Peter Pajpach 1309623, TJ Družstevník Rovensko  II.tr dosp. DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej U12, podľa čl.41/4 DP a RS B čl.19 písmeno g, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS  (2 stretnutia) a určuje skúšobnú dobu od 27.08.2018 do 31.12.2018

U40 Martin Pípa 1196463, FK Cerová  MO dosp. DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej U25, podľa čl.41/4 DP a RS B čl.19 písmeno g, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS  (2 stretnutia) a určuje skúšobnú dobu od 27.08.2018 do 31.12.2018

U41 Timotej Pekár 1229680, TJ Slovan Dubovce  MO dosp. DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej U29, podľa čl.41/4 DP a RS B čl.19 písmeno g, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS  (2 stretnutia) a určuje skúšobnú dobu od 27.08.2018 do 31.12.2018

U47 Dominik Patka 1230979, FC Družstevník Rybky  MO dosp.. DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej U36, podľa čl.41/4 DP a RS B čl.19 písmeno f, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS  (1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu od 30.08.2018 do 31.12.2018

U48 Damian Štefečka 1310088, TJ Sokol Borský Mikuláš  MO dor. DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej U13, podľa čl.41/4 DP a RS B čl.19 písmeno f, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS  (1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu od 30.08.2018 do 31.12.2018

Disciplinárne sankcie:

U42 TJ Tatran Jablonica MO dosp.  DK začína podľa čl.71/1,3a DP disciplinárne konanie a zároveň žiada zaslať v ISSF systéme podrobné písomné stanovisko k nešportovému správaniu sa divákov po stretnutí Jablonica – Borský Mikuláš, zaslať meno diváka, ktorý oblial R   a k rozsahu  zranenia hráča č.7 Benedikt Kolenyak 1251000,  poprípade  zaslať  kópiu PN do 29.08.2018

Autor: TJ Hlboké

Komentáre:

Pre pridanie komentára sa prosím prihláste alebo registrujte.